Să descoperim Biblia de Gillian Chapman

“Să descoperim Biblia” este o colecţie extraordinară de povestiri, rugăciuni şi activităţi pentru tinerii descoperitori ai Bibliei. Ei pot învăţa despre Noe, Iosif, Moise, Ilie şi Isus într-un mod interactiv care stimulează însuşirea acestor cunoştinţe vitale.

“Să descoperim Biblia” este o cale nouă şi atractivă de a citi Biblia şi de a învăţa despre Isus. Citiţi despre Noe, cel care a construit o corabie pe uscat; despre Iosif, care a fost vândut de fraţii lui ca rob; despre Moise, care a condus un popor fugar într-o ţară străină; despre Ilie, care a îndrăznit să-l provoace pe un rege furios; despre Isus, care a transformat apa în vin şi i-a făcut pe orbi să vadă.    Cartea este alcătuită din mai multe episoade semnificative din viaţa acestor eroi biblici. La fiecare episod există o scurtă povestire, una sau mai multe activităţi, a căror scop este însuşirea cunoştinţelor respective, activităţi distractive şi care dezvoltă inteligenţa şi spiritul de observaţie. Apoi există câte o rugăciune scurtă şi o idee la care copilul se poate gândi în continuare.

Prin povestiri, rugăciuni, jocuri şi activităţi, această carte face din descoperirea Bibliei o adevărată aventură.

Domnul să vă binecuvânteze!

Comments are closed

Latest Comments