Viziunea bisericii

Declaratia de viziune a Bisericii Râul Vieţii Bucureşti:

„Această Biserică nu caută să-L coboare pe Cristos la nivelul oamenilor, ci să-i înalţe pe oameni la nivelul lui Cristos”

În această biserică:

  1. Dumnezeu va fi Cel înălţat şi numai Lui ne vom închina. Vom ridica lauda şi închinarea la standarde tot mai înalte. Vom încuraja şi vom întări echipa de închinare. Vom fi un popor de închinători în duh şi în adevăr.
  2. Oamenii vor fi iubiţi pentru ceea ce sunt în Cristos, şi nu pentru ceea ce fac. Biserica va fi ca o cruce cu braţele larg deschise. Păcatul va fi descoperit şi condamnat, dar oamenilor li se vor acorda şanse de reabilitare.
  3. În acest loc se vor da învăţături biblice, care vor fi cercetate atât în ce priveşte maniera de prezentare, cât şi asupra modului de percepere a lor de către credincioşi. Vom pune un mare accent pe studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Acesta va fi dreptarul după care se vor judeca pricini mari şi mici.
  4. Vom creşte generaţia următoare. Îi vom sădi pe tineri în Cuvântul lui Dumnezeu şi în rugăciune şi îi vom promova. Vom urmări îndeaproape roadele acestei lucrări.
  5. Vom răstigni dumnezeii străini din vieţile noastre, şi-L vom lăuda pe singurul Dumnezeu adevărat. Vom edifica oameni devotaţi şi vom construi o armată de războinici în rugăciune care vor lupta până în locurile cereşti, mijlocind pentru biserică şi pentru viziune.
  6. Vom echipa bărbaţi puternici şi femei puternice care vor fi stâlpi în Casa lui Dumnezeu. Aceştia vor fi lideri de grupuri mici şi vor fi pregătiţi în cadrul unor întâlniri special destinate acestui scop, cu o învăţătură specială, potrivit viziunii G12 de organizare a bisericii pe celule. Ţinta spre care ne îndreptăm este ca toţi membrii bisericii să ajungă lideri de celulă şi să se multiplice, formând noi lideri.
  7. Vom institui departamentul de misiune. Vom încuraja, vom echipa şi vom trimite misionari în interiorul şi în afara graniţelor ţării. Vom întări şi vom folosi lucrarea departamentelor de pantomimă şi teatru de păpuşi pentru a cuceri locuri inaccesibile Evangheliei pe alte căi. Vom implica tineretul în evanghelizări sociale (vizite în orfelinate, spitale şi cămine de bătrâni).
  8. Vom întări lucrarea cu copiii, precum şi lucrarea femeilor prin toate mijloacele necesare. Toate departamentele vor fi încurajate să se implice în misiune, în ucenicizare şi formare de lideri, conform viziunii G12 de organizare a bisericii pe celule.
  9. Clădirea bisericii va fi un sanctuar, folosit exclusiv în scopul închinării înaintea lui Dumnezeu. Vom putea organiza evanghelizări sportive oriunde, alături chiar, dar nu în aceeaşi sală. Clasele de copii vor putea fi folosite pentru grădiniţă în timpul săptămânii. Putem avea tot ce ne trebuie într-o singură clădire, cel puţin pentru început. Aceasta va fi o biserică-mamă puternică, din care vom planta multe biserici-fiică, şi nu doar în Bucureşti.
  10. Vom construi centre creştine în diferite locaţii din ţară destinate întâlnirilor speciale ale credincioşilor cu Dumnezeu, conform viziunii G12 de organizare a bisericii pe celule.