Cuvinte profetice pentru 2010

Dennis Cramer: Cuvinte profetice pentru 2010 – Pentru toţi credincioşii din lumea întreagă

În ordinea importanţei lor, iată câteva cuvinte pe care mi le-a dat Domnul referitoare la anul 2010, pentru toţi credincioşii de pretutindeni.

 1. ASCULTARE! În măsura în care fiecare credincios va începe sau va continua să ASCULTE de Dumnezeu, diavolul va înregistra pierderi şi eşec în tentativa sa de a întârzia şi de a distruge voia lui Dumnezeu pe pământ. Simpla ascultare va genera victorii spirituale incredibile. Diavolul nu deţine nici o strategie prin care să poată bloca vreun credincios care operează în ascultare de Dumnezeu. Ascultarea este Cuvântul Cheie pentru anul 2010. Ascultarea face mai mult decât jertfele, şi păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor (1 Sam. 15:22). Amin. Toată lumea să asculte de Dumnezeu!
 2. TAINE! Pe măsură ce fiecare credincios va umbla în ascultare, Dumnezeu va începe să-i descopere şi mai multe secrete profetice pentru 2010 prin prorocii Săi. Acesta va fi un an în care profeţii vor creşte în capacitatea lor spirituală de a primi şi dezvălui şi mai multe taine pentru Biserică. Aceasta a vrut Amos să spună când a profeţit în cartea sa: „Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic (care să aibă semnificaţie spirituală) fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi proroci” (Amos 3:7). În anul 2010, profeţii vor opera cu taine la un nivel fără precedent. La nivel individual, la nivel de conferinţă, de biserică, regional şi naţional, prorocii vor dezvălui secrete strategice. Un nivel crucial de revelaţie va veni peste profeţi. Aceste secrete vor echipa Biserica pentru rolul său pe pământ în pentru anul 2010 şi în continuare. Biserica nu va mai fi dată la o parte. Fiţi atenţi!
 3. FILTRE! Pe măsură ce fiecare credincios va umbla în ascultare, toate FILTRELE negative — blocaje, perturbaţii şi restricţii care ne împiedică să auzim vocea lui Dumnezeu — vor fi înlăturate. Percepţia (auzul) Profetică Perfectă Perfect îi este restaurată Bisericii. Aceasta va reîncepe să audă mult mai clar vocea lui Dumnezeu şi să acţioneze mult mai hotărât pe baza Cuvântului Domnului. Un duh de surzenie este alungat de peste Mireasă. Aceasta va declara: „Pot să aud din nou!”
 4. ONOARE! Este anul în care trebuie restaurată onoarea. Bisericile trebuie să crească respectul acordat liderilor lor. „Cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea,” zice Domnul! (Romani 13:7). Fiecare credincios trebuie să facă ceva prin care să onoreze un slujitor al lui Dumnezeu care i-a binecuvântat viaţa. Chiar dacă acest lucru se întâmplă retroactiv, însemnând să onorezi pe cineva care te-a binecuvântat acum 30 de ani. În 2010, fiecare credincios să-şi plătească datoria de cinste şi respect pe care o are faţă de altcineva şi să nu mai aibă nici o datorie de acest gen! „Să nu rămâneţi faţă de nimeni cu o datorie de cinste neplătită … Plătiţi, zice Domnul!”
  Vă încurajez pe toţi credincioşii să cinstiţi şi să binecuvântaţi orice slujitor al Domnului care v-a ajutat în viaţa spirituală. Dar nu pentru a mai primi încă ceva; ci onoraţi-i şi binecuvântaţi-i pentru ceea ce sunt deja şi pentru ceea ce au făcut deja pentru voi.
 5. ÎNŢELEPCIUNE! Înţelepciunea lui Dumnezeu va fi auzită în şi prin Biserică mai mult ca niciodată. Este timpul ca Biserica să înţeleagă pe deplin pasajul din Efeseni 3:10, care spune: „pentru ca domniile şi stăpânirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, ÎNŢELEPCIUNEA nespus de felurită a lui Dumnezeu,”
  Biserica (din lumea întreagă) va fi locul în care vei putea auzi şi primi înţelepciunea lui Dumnezeu pentru viaţa ta în anul 2010. Demonii vor tremura, iar îngerii vor aplauda auzind şi văzând înţelepciunea lui Dumnezeu rostită şi demonstrată în şi prin Biserică. Biserica va fi locul unde vei dori să fii în 2010 şi punctul central unde vei putea auzi ce are Dumnezeu pregătit pentru pământ. Oamenii vor începe să spună: „Prima dată am auzit de acest lucru în Biserică!” Amin.
 6. DECLARAŢII CREATOARE! Apostolii şi profeţii vor începe să deblocheze barajul de declaraţii profetice creatoare peste Biserică. Acestea nu vor fi predici sau învăţături, ci declaraţii creatoare actuale, pline de ungere, venite din cer, nişte veritabile „cuvinte de trezire.” Când vor proroci, cuvintele lor vor avea o dimensiune aducătoare de viaţă — literalmente o dimensiune creatoare de „aducere în fiinţă.” În lucrarea lor din 2010, apostolii şi prorocii vor exprima şi vor demonstra mai multă revelaţie decât în ultimii 10 ani la un loc! Uimitor!
 7. MASS-MEDIA! În 2010 trebuie să cucerim mass-media pentru Dumnezeu. Orice misiune creştină care are ocazia să difuzeze emisiuni la radio sau la televiziune, trebuie s-o facă acum!
 8. FRICA! Biserica trebuie să se pocăiască de păcatul fricii. Acesta a atins proporţii epidemice. Din postura de fricoşi trebuie să ajungem la cea de neînfricaţi. Strategia numărul unu a diavolului a fost frica şi i-a mers prea mult.
 9. SFINŢENIE! Este vremea ca Biserica să-şi curăţească viaţa. „orice întinăciune a cărnii şi a duhului” va fi eradicată din Biserică (2 Corinteni 7:1).
 10. VISURI! 2010 va fi anul în care toţi credincioşii vor experimenta o creştere dramatică a numărului de visuri spirituale. Şaptezeci şi cinci la sută dintre acestea vor fi avertismente. Luaţi aminte!

Comments are closed

Latest Comments