O nouă rasă umană, creaţia nouă, a învierii

Viaţa făpturii noi: rodire, intrare în destin.

 1. credincioşie faţă de Adevărul primit (1Ioan 2:24)
 2. are ungerea şi ştie orice lucru pentru a trăi o viaţă din belşug (1 Ioan 2:20,27)
 3. trăieşte în neprihănire pentru că este născut din Dumnezeu (1 Ioan 2:29,3:7)
 4. are nădejdea revenirii Domnului Isus şi se curăţeşte, fuge de orice păcat. (1 Ioan 3:3)
 5. nu păcătuieşte pentru că sămânţa lui Dumnezeu rămâne în ea (1 Ioan 3:9)
 6. are iubire desăvârşită după modelul Tatălui şi Fiului. (1 Ioan 3:16-18, 4:9-11)
 7. păzeşte poruncile Lui şi face ce este plăcut înainte Lui (1 Ioan 3:22)
 8. ungerea primită rămâne în ea, acţionează în ungere (1 Ioan 2:27a, 3:24, 4:13)
 9. cercetează duhurile, nu este credulă (1 Ioan 4:1)
 10. cum este El aşa este şi ea în lume – dragoste desăvârşită – (1 Ioan 4:17)
 11. trăieşte prin credinţa şi biruieşte lumea (1 Corinteni 4:18, 5:7, 1 Ioan 5:4-5)
 12. are îndrăzneală în rugăciune, ştie că este ascultată, se vede stăpână pe ceea ce cere (Marcu 11:24, 1 Ioan 5:14-15)
 13. ştie că este păzită de Dumnezeu şi cel rău nu se atinge de ea, pentru că nu mai păcătuieşte (1Ioan 5:18)
 14. este în Isus Cristos, nu numai El este în ea şi a primit pricepere duhovnicească să-L cunoască ca Cel adevărat,
 15. ştie că Isus din ea este Dumnezeu adevărat şi viaţă veşnică (1 Ioan 5:20)
 16. se păzeşte de idoli (1 Ioan 5:21)

Download: Faptura veche si faptura noua

Comments are closed

Latest Comments