Strada Azusa de Frank Bartleman

Rădăcinile mişcării penticostale din zilele noastre. La începuturile anului 1900 numele “Strada Azusa” a devenit sinonim cu trezirea din America, făcută de Duhul Sfânt. Ceea ce a început în Los Angeles într-un hambar a devenit o casă plina de putere care s-a răspândit ca focul în toată America.
Acum, prin John Bartleman, un lider al mişcării începute, avem un martor ocular al “ploii târzii” – când penticostalismul se mişcă din California la Maine şi înapoi.
“…eu va botez cu apă; dar vine Acela care este mai puternic decât mine…. El vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.” (Luca 3:16)


“Această carte este dedicată multor suflete preţioase care, împreună cu autorul, au fost privilegiate să vadă şi să experimenteze primele zile de binecuvântări ale “ploii târzii” revărsată peste vechea “casă a puterii”, Misiunea de pe Strada Azusa. Este scrisă cu speranţa şi rugăciunea că acolo unde s-a pierdut viziunea ea poate fi reînnoită pentru cei care odată au împărtăşit-o în toată slava acestei “foste case” binecuvântate; şi, de asemenea, ca ea să fie spusă, prin acest mijloc umil, “generaţiei care va veni”.”
-Frank Bartleman
Los Angeles, Statul California
Aprilie 1925

Pentru a cumpăra aceaastă carte vă rugăm să ne vizitaţi pe: site-ul Librăriei Un Cuvânt Pentru Tine sau la standul de cărţi din cadrul Bisericii Raul Vietii între orele (miercuri 17,30-21,00 şi duminica 9,30-13,00 şi 17,30-21,00).

Domnul să vă binecuvânteze!

Comments are closed

Latest Comments