Ai spus vreodata?

Ai spus vreodata? Este imposibil
Dumnezeu iti spune si azi: Toate lucrurile sunt posibile. Luca 18:27

Ai spus vreodata? Nimeni nu ma iubeste cu adevarat.
Dumnezeu iti spune si azi: Te iubesc! Ioan 3:16

Ai spus vreodata? Sunt prea obosit.
Dumnezeu iti spune si azi: Eu am sa-ti dau odihna. Matei 11:28

Ai spus vreodata? Nu mai stiu incotro sa o apuc.
Dumnezeu iti spune si azi: Eu am sa-ti indrum pasii. Proverbe 3:5-6

Ai spus vreodata? Nu pot sa fac nimic.
Dumnezeu iti spune si azi: Poti totul in Hristos, care te intareste. Filipeni 4:13

Ai spus vreodata? Nu ma pot ierta pentru ce am facut.
Dumnezeu iti spune si azi: Eu te iert. 1 Ioan 1:9

2 thoughts on “Ai spus vreodata?

Comments are closed.