In lucrare cu Dumnezeu de Avery T. Willis, Jr. si Henry T. Blackaby

Dumnezeu are o lucrare!
Dumnezeu nu trimite doar câţiva creştini aleşi în lucrarea sa, ci doreşte ca toţi creştinii să se afle în lucrare cu El.

Insoţiţi-i pe autorii de succes Henry Blackaby şi Avery Willis în descoperirea a ceea ce înseamnă să te afli în lucrare cu Dumnezeu, studiind vieţile a şapte dintre cele mai importante personaje ale Bibliei. Veţi descoperi cum să vă alăturaţi Lui în lucrarea Sa… o lucrare prin care El va fi glorificat în toate popoarele.

– Prin Avraam, Dumnezeu S-a descoperit ca Domn.
– Prin Moise, Dumnezeu S-a descoperit drept “Eu sunt Cel ce sunt”.
– Prin David, Dumnezeu a descoperit faptul că urmaşul lui va conduce toate popoarele şi că Impărăţia Lui va fi deschisă tuturor popoarelor.
– Prin Isus, Dumnezeu Şi-a descoperit dragostea şi scopul de a împăca lumea cu Sine.
– Prin Petru, Dumnezeu a arătat cum prin Duhul Sfânt va da putere poporului Său să mărturisească evanghelia la toate popoarele.
– Prin Pavel, Dumnezeu Şi-a descoperit taina veacurilor: toate popoarele vor avea parte de răscumpărarea Sa.
– Prin Ioan, Dumnezeu a arătat că toate naţiunile, triburile, limbile şi popoarele se vor închina înaintea Lui şi Il vor glorifica în cer pentru eternitate.

Experimentaţi-L pe Dumnezeu în lucrarea Sa. El iniţiază o relaţie personală, plină de dragoste cu voi atunci când veţi fi cu El în lucrare. Fiţi o parte din lucrarea lui Dumnezeu.

Pentru a cumpăra aceaastă carte vă rugăm să ne vizitaţi pe: site-ul Librăriei Un Cuvânt Pentru Tine sau la standul de cărţi din cadrul Bisericii Raul Vietii între orele (miercuri 17,30-21,00 şi duminica 9,30-13,00 şi 17,30-21,00).

Domnul să vă binecuvânteze!

Comments are closed

Latest Comments