Procura lui Dumnezeu pt. tine

Apoi le-a zis: “Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi, vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşa.” Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S-a înălţat la cer, şi a şezut la dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele, care-l însoţeau. Amin. (Marcu 16:15-20)

Vindecările, minunile şi semnele sunt parte integrantă a procurii (sau marii trimiteri) a lui Dumnezeu pentru noi. Credem noi tot ce ne-a încredinţat El? Urmatoarea predică îşi propune să ne conştientizeze de mandatul şi drepturile noastre cuprinse în el.

[audio:predica-18-10-2009.mp3|titles=Procura – 18/10/2009]

Link-ul de unde puteti descarca fisierul audio este aici.

Tags:

Comments are closed

Latest Comments