Posts from January 14, 2010

Testul Filtrului Triplu

In Grecia Antica, Socrate era renumit pentru respectul cu care isi trata prietenii. Intr-o zi o cunostinta[…]

Latest Comments