3:16 – Numerele speranţei de Max Lucado

O paradă a speranţei alcătuită din 29 de cuvinte: începe cu Dumnezeu, culminează cu viaţa şi ne îndeamnă şi pe noi să subscriem la ea. Este suficient de scurtă, încât să poată fi scrisă pe un şerveţel sau să fie memorată într-o clipită, şi totuşi suficient de puternică, încât să îndure două mii de ani de furtuni şi întrebări. Dacă nu cunoşti deloc Biblia, începe de aici. Dacă cunoşti toată Biblia, întoarce-te aici. Cu toţii avem nevoie de această aducere aminte. “Inima” problemei umane este inima omului. Iar tratamentul lui Dumnezeu este prescris în Ioan 3:16. “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” El iubeşte. El a dat. Noi credem. Noi trăim. Continue reading