Biruinta asupra intunericului de Neil T. Anderson

Neil T. Anderson este profesor de teologie, dar are şi o vastă experienţă în consiliere spirituală. Este autorul a peste cincizeci de cărţi, dintre care câteva au devenit clasice. Una dintre acestea este tocmai cartea de faţă. Fără a ridica mari pretenţii stilistice, folosind un limbaj simplu şi percutant, autorul transformă discursul teologic într-o invitaţie elegantă. Invitaţia constă în reconsiderarea identităţii noastre de creştini prin prisma personajului central de la care ne revendicăm credinţa – Isus Hristos – Fiul Omului, Fiul lui Dumnezeu.
Evanghelia ne promite eliberarea în urma cunoaşterii adevărului. In virtutea chemării care ni s-a făcut, suntem invitaţi la o viaţă de biruinţă. Iar pentru a o trăi astfel, autorul ne propune câţiva paşi aparent simpli: eliberare de sub puterile trecutului, împotrivire în faţa invaziei spirituale negative şi descoperire a adevăratei noastre identităţi în Hristos. Continue reading